Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych klientów jest przez Biostudio Gabinet Kosmetyki Lekarskiej Beata Pawlik-Stopińska, ul. Słowicza 3, 05-807 Podkowa Leśna („Biostudio”), e-mail: biostudio@op.pl
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez Biostudio usług.
 3. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem);
  2. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  3. ograniczenia przetwarzania danych;
  4. przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe);
  5. wyrażenia sprzeciwu w przypadku stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania);
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji usług świadczonych przez administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail administratora;
  3. realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są umowy zawarte pomiędzy klientem a Biostudio oraz właściwe przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe klienta przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości i innych powszechnie obowiązujących przepisów.
 7. Dane osobowe klienta nie będą przetwarzane poza obszarem EOG.
 8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
 9. Administrator oświadcza, że stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z klientem.
Biostudio
Kontakt
Masz pytanie? Napisz do nas
Napisz do nas
Ustawienia prywatności